Samen met Walikuku draagt u bij aan het realiseren van de onderstaande Sustainable Development Goals:

Walikuku zet zich in voor een betere wereld en legt haar impact vast aan de hand van de Sustainable Development Goals van de United Nations. Met jouw bijdrage aan Walikuku kunnen wij samen jongeren een kans bieden op een betere toekomst en de lokale economie in Sri Lanka ondersteunen.

Geen armoede (SDG-1)

  Walikuku biedt de studenten naast studiefinanciering een baangarantie en zorgt voor een salaris dat 25% boven het marktgemiddelde ligt, hierdoor dragen wij bij aan de mogelijkheid voor de werknemers om niet alleen te voorzien in basisbehoeften zoals gezondheidszorg en voedsel. Doordat onze studenten en graduates meer salaris binnenkrijgen, zorgt dit voor een domino-effect in hun sociale cirkel die hierdoor ook beter in hun basisbehoeften kunnen voorzien. 1 persoon zorgt namelijk voor ongeveer 14 personen in Sri Lanka, hiermee maken onze werkenden meer sociale impact.
  Door studentenleningen te verstrekken, dragen wij ook bij aan de vervulling van de basisbehoefte van onderwijs. Door in genoemde basisbehoeften te kunnen voorzien, zal de armoede afnemen.

  Omdat deze salarisverhoging afkomstig is uit een andere economie, de Nederlandse, zal er nieuw geld circuleren in de Sri Lankaanse economie, wat zal leiden tot meer economische groei en ook weer minder armoede.

  Kwaliteitsonderwijs (SDG-4)

  Door het verstrekken van studieleningen aan scholieren in Sri Lanka zijn we in staat om hen een hogere opleiding te laten volgen. Daarnaast bieden wij de studenten toegang, via de Nederlandse IT bedrijven, tot aanvullende cursussen en opleidingen.

  Dit onderwijs zal leiden tot een betere sociaaleconomische omgeving en is een belangrijke factor in het verminderen en ontvluchten van armoede. Hierdoor zal dit hoogwaardige onderwijs een belangrijke factor zijn om het leven van de mensen in Sri Lanka te verbeteren.

  Gendergelijkheid en Minder ongelijkheden (SDG-5 & 10)

  Omdat WaliKuku geen onderscheid maakt op basis van ras, geslacht en religie bij de beslissing wie in aanmerking komt voor een studielening, verminderen we de kansongelijkheid op basis van minderheidsgroepen. Iedereen die zich aanmeldt heeft een gelijke kans op het ontvangen van een lening en op het bouwen van een mooiere toekomst.

  Doordat het studentenfonds blijft groeien door donaties en de leningen door de studenten met hun hoge salaris kunnen worden terugbetaald, kan het fonds steeds hergebruikt worden waardoor meer mensen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Door deze circulatie wordt de kansongelijkheid steeds verder gereduceerd.

  Het verminderen van ongelijkheid is zeer belangrijk voor het bereiken van alle Sustainable Development Goals.

  Fatsoenlijk werk en Economische Groei (SDG-8)

  De Nederlandse IT bedrijven die met ons werken zorgen naast donaties aan het fonds voor de studentenleningen ook voor banen met betere standaarden en condities dan het huidige aanbod in Sri Lanka. Deze banengroei zal bijdragen tot een betere levensstandaard en zal de economische en duurzame groei ondersteunen.

  Doordat de lonen die de Nederlandse IT bedrijven verstrekken 25% hoger liggen dan het marktgemiddelde in Sri Lanka, zal ook dit bijdragen aan de economische groei.

  Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG-17)

  Walikuku is een organisatie die met behulp van partnerschappen extra impact op doelen zal bereiken.

  Zo werkt WaliKuku samen met in Nederland gevestigde IT-bedrijven om studieleningen en werkgelegenheid te bieden aan scholieren en afgestudeerden in Sri Lanka. Om dit te realiseren werkt Walikuku ook samen met Stichting Kalapuwa, een stichting die zich inzet voor het verbeteren van de economische situatie in Sri Lanka. Wij werken samen op basis van een gedeelde visie; allebei willen bijdragen aan een betere economische omgeving voor de mensen die in Sri Lanka wonen. Daarnaast werkt WaliKuku ook samen met Universiteiten in zowel Sri Lanka als in Nederland om studenten te kunnen laten studeren en om werkplekken te faciliteren zodat Sri Lankaanse studenten op afstand stages kunnen lopen voor Nederlandse IT bedrijven.

  Dankzij de bijdrage van Nederlandse IT-bedrijven hebben de deelnemende studenten een baangarantie; als zij klaar zijn met studeren kunnen zij aan de slag bij deze Nederlandse IT-bedrijven. WaliKuku heeft een kantoor in Sri Lanka waar de studenten en/of afgestudeerden op afstand kunnen werken.

  Door bovengenoemde internationale samenwerkingen heeft Sri Lanka meer middelen om te herstellen van de crises in het pandemische, politieke en economische klimaat. Deze partnerschappen zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals.

  Blijf op de hoogte

  van de laatste ontwikkelingen

  Doe je mee?

   

  Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Draag je dit initiatief een warm hart toe doormiddel van een donatie? Of wil je graag meer weten over het partnership en hoe wij samen jouw IT capaciteit uitbreiden. Laat het ons dan even weten.

  Diederik Mutsaerts

   

  Initiatiefnemer

  office@walikuku.com
  +31 (6) 25298522